Kościół Chrystus Dla Wszystkich w Toruniu

W co wierzymy

 1. Wierzymy, że Biblia (tj. 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu) jest szczegółowym, doskonałym i zakończonym objawieniem danym człowiekowi przez Boga.
 2. Wierzymy, że każdy człowiek na skutek swojego upadku znajduje się w stanie grzechu i w jego konsekwencji podlega śmierci.
 3. Wierzymy w usprawiedliwienie grzesznika jedynie z łaski przez wiarę dzięki odkupieńczej ofierze Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowany i zmartwychwstał.
 4. Wierzymy w jednego Boga, objawionego człowiekowi w trzech samoistnych osobach, jako Ojciec, Syn Boży – Jezus Chrystus i Duch Święty.
 5. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jego wcielenie, Jego dzieło pojednania dokonane na krzyżu, Jego zmartwychwstanie, Jego wniebowstąpienie, Jego wstawiennictwo u Ojca, Jego panowanie oraz powtórne przyjście w chwale.
 6. Wierzymy w działanie Ducha Świętego, danego każdemu wierzącemu ku życiu w namaszczeniu i mocy Bożej.
 7. Wierzymy w ponadnaturalne działanie Boga w Jego Kościele dzisiaj, tak jak
  to miało miejsce w czasach nowotestamentowych.
 8. Wierzymy w nieśmiertelność ducha człowieka, zmartwychwstanie ciała, sąd Boży nad każdym człowiekiem, potępienie niesprawiedliwych i wieczną szczęśliwość dla sprawiedliwych.
 9. Wierzymy, że istnieje jeden, niepodzielny i powszechny Kościół Jezusa Chrystusa, czyli Jego ciało złożone ze wszystkich chrześcijan (niezależnie od ludzkich podziałów), którzy przez osobistą wiarę uznali w odkupieńczej śmierci Zbawiciela na krzyżu ofiarę za ich grzechy, odwrócili się od swoich złych czynów i doświadczyli nowego narodzenia z Ducha Świętego.
 10. Wierzymy, że sam Pan Jezus jest jedyną głową swojego Kościoła.
 11. Wyznajemy nowotestamentowa naukę o powszechnym kapłaństwie wierzących.
 12. Wierzymy, że Pan Jezus ustanowił w swoim Kościele dwa obrzędy: chrzest w wodzie i wieczerzę pańską.
 13. Wierzymy, że lokalna wspólnota chrześcijan organizująca się w lokalny kościół, jest zgodnie z nauką Nowego Testamentu całkowicie autonomiczna we wszystkich sprawach wewnętrznych i zewnętrznych. Jezus jako Głowa Kościoła działa w lokalnym kościele  obdarowując każdą osobę darami łaski ku wspólnemu pożytkowi i ustanawiając służby: apostoła, proroka, ewangelisty, pasterza i nauczyciela, w celu rozwoju Kościoła i zwiastowania światu Ewangelii. Zgodnie z zasadami nowotestamentowymi troska o rozwój i zarząd lokalnego kościoła spoczywa na pastorze i wspierających go starszych.