KIM JESTEŚMY

Kościół Chrystus dla Wszystkich w Toruniu jest częścią Kościoła Bożego w Polsce. Jesteśmy kościołem protestanckim, wywodzącym się z nurtu charyzmatycznego, działamy w oparciu o naukę Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu i odwołujemy się do chrześcijaństwa czasów Nowego Testamentu. Kościół Boży (Church of God, z główną siedzibą w Cleveland, w stanie Tennessee, w Stanach Zjednoczonych), powstał w 1886 roku i obecnie liczy ponad 7 milionów wyznawców w 180 krajach świata.

KB Chrystus dla Wszystkich w Toruniu tworzą ludzie, których łączy wiara w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela.

Nasze życie opieramy na tym, że Bóg stworzył człowieka i Jego pragnieniem jest osobista i ubogacająca każdego z nas relacja z Nim. Chcemy każdego dnia postępować zgodnie z najważniejszym przykazaniem: „Miłuj Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich. A bliźniego swego jak siebie samego.” (Mk 12, 29-31).

Jako chrześcijanie opieramy się na tym, co jest napisane w całym Piśmie Świętym i tam szukamy prawdy o Bogu i Jego relacji z człowiekiem. Jesteśmy częścią ruchu charyzmatycznego i wierzymy, że chrzest w wodzie (wynikający z osobistej decyzji osoby w wieku świadomym) oraz chrzest Duchem Świętym są darem dla wszystkich pokoleń.

Tworzymy wielopokoleniową wspólnotę, w której jest miejsce dla każdego, kto chce poznawać Boga i doświadczać mocy Jego działania w życiu codziennym. W każdą niedzielę spotykamy się na nabożeństwach, żeby razem uwielbiać Boga, dzielić się rozważaniami na podstawie Pisma Świętego i budować wzajemne relacje. Nasze nabożeństwa są otwarte dla wszystkich, niezależnie od osobistych poglądów na sprawy wiary, wiek, płeć, status społeczny, pochodzenie, przeszłość itd…

Działalność kościoła opiera się na aktywności wszystkich jego członków, zgodnie z myślą apostoła Piotra, że wszyscy tworzymy „kapłaństwo święte” (1P 2, 5 i 9).