Kościół Chrystus dla wszystkich w Toruniu

Kalendarz Wydarzeń

Nabożeństwa – Niedziela – godz. 11:00 – ul. Panny Marii 13/4 – 87-100 Toruń

Tak jak pierwszy kościół spotykał się zarówno w świątyni (na dużych spotkaniach), jak i w domach, tak i my, poza naszymi nabożeństwami niedzielnymi, spotykamy się w małych grupach…

Spotkania organizowane przez wspólnoty chrześcijańskie, w których mogą brać udział ludzie wszystkich wyznań, jak i ludzie, którzy w Boga nie wierzą w ogóle. Celem spotkań jest dyskusja na temat wiary.

Centrum Wsparcia „Za Horyzont” powstało jako inicjatywa osób, które od wielu lat prowadzą zorganizowaną lub indywidualną działalność pomocową i profilaktyczną w Toruniu, w Polsce i poza granicami kraju…