Kościół
"Chrystus dla Wszystkich"
w Toruniu

Nabożeństwa:

Niedziela, godz. 11:00

ul. Panny Marii 13/4, 87-100 Toruń (IV piętro)

Kim jesteśmy

Kościół Chrystus dla Wszystkich w Toruniu jest częścią Kościół Bożego w Polsce. Jesteśmy kościołem protestanckim, wywodzącym się z nurtu charyzmatycznego, działamy w oparciu o naukę Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu i odwołujemy się do chrześcijaństwa czasów Nowego Testamentu. 

Nasza Misja

Naszą Misją są słowa Naszego Pana Jezusa Chrytusa: „…Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego; Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata

Kościół Chrystus dla Wszystkich

Wydarzenia

Kościół Chrystus dla Wszystkich

Słowo od Pastora

Słowo …..

Kontakt

Kościół
"Chrystus dla Wszystkich" w Toruniu

ul. Panny Marii 13/4

87-100 Toruń

biuro@dlawszystkich.pl

Telefon: +48 665352154

NIP: 9562356942

Regon: 384836360

Konto Bankowe

Nazwa Rachunku: 

Kościół Chrystus dla Wszystkich w Toruniu

Numer: 15 1140 2004 0000 3702 7944 0939