Chrystus
Dla Wszystkich
Protestancki Kościół w Toruniu
Kościół Boży w Polsce
Nabożeństwa:
Niedziela, godz. 11:00
Lampkowskiego 31, Grebocin, Poland
(Budynek Centrum Opieki Wytchnieniowej "Dom Światła")
dlawszystkich.pl   |   Strona w trakcie rekonstrukcji
facebook.com/ChrystusDlaWszystkich